14 Mart 2011 Pazartesi

Risk-Fırsat Analizi Dönemi

Global Şirketlerde Görev Yapan Üst Düzey Yöneticilere Göre İş Dünyasında Başarıya Giden Yol, Karmaşık İş Sorunlarını En Etkin Biçimde Yönetebilmekten GeçiyorKPMG’nin, 2010 Eylül-Ekim ayları arasında ABD, Brezilya, Kanada, Meksika, İngiltere, Danimarka, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Hollanda, İspanya, İsviçre, Rusya, Güney Afrika, Çin, Hindistan, Güney Kore ve Avustralya’da yüzde 40’ının yıllık geliri 1 milyar Dolar veya daha fazla olan büyük ölçekli şirketlerde görev yapan bin 400 CEO; CFO ve finans direktörü ile gerçekleştirdiği, ‘Karmaşık İş Sorunlarına Yaklaşım: Global iş dünyası zorlukları ve fırsatları nasıl karşılıyor?” anketinin sonuçları oldukça çarpıcı... Rapora göre üst düzey yöneticilerin yüzde 70’i, iş sorunlarının giderek daha da komplike bir hal almasının ardındaki sebepleri; yasal düzenlemeler, bilgi yönetimi, hükümetlerin gözetim yaklaşımları, değişen operasyon modelleri, inovasyon hızı, vergi politikaları ve benzeri faktörler olarak sıralıyor. KPMG’nin bu detaylı çalışması her on yöneticiden yedisinin komplike, sürekli ve ani değişimlerin yaşandığı günümüz koşullarının  işleri adına yeni fırsatlar yaratacağına, bu bağlamda rekabet avantajı getireceğine, daha iyi stratejiler üretmelerini sağlayacağına, yeni pazarlara açılmalarına ve verimliliklerini artırmalarına katkıda bulunacağına inandıklarını gösteriyor. Çalışmaya katılan yöneticilerin yüzde doksanı şirketlerinin başarısının, özellikle hukuki konulara ve bilgi yönetimine dayanmakla birlikte, karşı karşıya kaldıkları çok boyutlu iş sorunlarını yönetebilme becerilerine bağlı olduğunu belirtirken, yarısından daha az bir kısmı aldıkları aksiyonların istedikleri sonuçları elde etmede yeterli ve etkili olduğuna inanıyor. Raporda öne çıkan diğer ilgi çekici sonuçlar ise şöyle... KPMG’nin çalışmasına katılanların dörtte üçü şirketlerinde karşılaştıkları komplike durumların   geçtiğimiz 2 yıl içerisinde arttığını belirtirken, çoğunluk bu durumun önümüzdeki 2 yılda daha da zor bir hal alacağını düşünüyor. Komplikasyon durağan değildir; katılımcıların yarısı komplikasyona neden olan faktörlerin önümüzdeki iki yıl içerisinde yön değiştireceğini söylerken, büyük bir çoğunluğu bu sorunları çözebilmek için farklı veya ilave önlemler almaları gerekeceğini belirtiyor. Komplikasyonun ifade ettiği en büyük zorluk artan risk; beraberinde getirdiği artan maliyetler ve yeni becerilere duyulan gereksinim. İş süreçlerindeki karmaşıklığa karşı en etkin çözümler, bilgi yönetiminin güçlendirilmesi, organizasyonun yeniden yapılandırılması, yatırımların yeni  ülkelere ve coğrafyalara kaydırılması ve birleşme-satınalmaların değerlendirilmesi olarak ön plana çıkıyor. Ancak yine de katılımcıların yüzde ellisinden daha az bir kısmı  bu aksiyonların istenilen düzeyde etkili olduğu görüşünü taşıyor. araştırmaya katılan 1400 profesyonelin dörtte üçü regülasyonları  küresel iş dünyasında yaşanan komplike durumların temel nedeni olarak görüyor.Katılımcıların yüzde 60’ı hükumetlerin gözetim politikalarının, ikinci önemli etken olduğu görüşünde. Ankete katılanların yüzde 90’ı regülasyon boyutundaki global uyuşmazlıkların da payının hatırı sayılır düzeyde olduğunu belirtirken, regülasyon ortamının global düzeyde daha az komplike bir hale gelmesi için hükumetlerin işbirliği yapmaları gerektiğini vurguluyor. Raporda, dikkat çeken bir diğer konu ise teknolojinin komplike iş sorunlarının sebebi ve aynı zamanda da çözümü olması niteliği ile kritik bir konu olması. 22 ülkeden 1400 üst düzey yönetici, inovasyon hızının özellikle gelişmekte olan ülkelerde gittikçe daha da komplike hale gelen iş sorunlarının sebebi olduğu görüşünde birleşiyor. Önümüzdeki iki yıla baktıklarında ise, bu konunun işleri açısından çok daha ciddi ölçüde etkilerinin görüleceği beklentisinde olduklarını ifade ediyorlar.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder